Вітаю Вас, Гість

Педагогічний досвід 

  1. Погулич Катерина Василівна, вчитель української мови і літератури. Наказ від 21.01.2011 року №4 «Про підсумки вивчення досвіду роботи вчителя української мови і літератури Погулич К.В. «Впровадження методів проектів на уроках української мови і літератури»
  2. Скумін Мирослава Матвіївна, вчитель географії. Наказ від 06.03.2012 року №32 «Про підсумки вивчення досвіду роботи вчителя географії Скумін М.М. з теми «Активізація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення географії, як чинник створення ситуації успіху»
  3. Сергеєва О.Д., педагог – організатор. Наказ від 25.05.2013 року №38 «Про підсумки вивчення досвіду роботи педагога – організатора Сергеєвої О.Д. з теми «Створення умов для всесторонього розвитку особистості через роботу органів учнівського самоврядування»
  4. Костючок Алла Яківна, учитель початкових класів. Наказ від 09.06.2013 року №81 «Про підсумки вивчення досвіду роботи вчителя початкових класів Костючок А.Я. з теми «Формування в учнів основ проектної діяльності як способу здобування знань, та її проектного втілення, розвитку компетентності»
  5. Петрушко Микола Васильович, вчитель історії. Наказ від 30.04.2015 року №36а «Про підсумки вивчення досвіду роботи вчителя історії Петрушка М.В. з теми «Використання інтерактивних методів навчання на уроках історії»
  6. Кузло Наталія Іванівна, класний керівник. Наказ від 05.05.2015 року №43 «Про підсумки вивчення досвіду роботи класного керівника Кузло Н.І. з теми «Створення умов для різнобічного розвитку особистості, самореалізації учня в системі навчання і виховання»
  7. Калюх Татяна Василівна, вчитель математики. Наказ від 10.02.2017 року №22а «Про затвердження досвіду роботи вчителя математики Калюх Т.В. з теми «Розвиток творчого потенціалу вчителя, учня в інноваційному освітньому середовищі»
  8. Кузло Наталія Іванівна, вчитель англійської мови. Наказ від 19.03.2018 року №21 «Про підсумки вивчення і затвердження досвіду роботи вчителя англійської мови Кузло Н.І. з теми «Інтерактивні технології – шлях до формування творчої особистості на уроках англійської мови»

 

Тематика засідань методичної ради закладу освіти  

на 2018-2019 навчальний рік

з/п

З м і с т    р о б о т и

Термін

виконання

Відповідальні

Примітка

1

1. Про завдання методичної ради на 2018/19 навчальний рік. Обговорення  проекту розділу «Методична робота в річному плані роботи школи та вироблення рекомендацій до планування роботи шкільних методичних об’єднань.

2. Затвердження структури методичної

роботи на 2018/19 навчальний рік та планів роботи колективних методичних форм.

3. Корекція плану курсової підготовки вчителів на 2018-2019 навчальний рік.

4. Ознайомлення з планом тематики засідань педрад на 2018-2019 н.р.

5. Про організацію роботи над науково-методичною проблемою «Створення умов для формування ключових компетентностей учнів на інноваційній основі» у 2018-2019 н.р.

6. Підготовка та проведення І етапу всеукраїнських учнівських олімпіад.

7. Опрацювання нормативних методичних матеріалів, методичної літератури

Серпень 2018 року

Погулич К,В,

 

2

1. Про підсумки ІІ етапу всеукраїнських учнівських олімпіад.

2. Про діагностику педагогічної взаємодії у роботі над науково-методичною проблемою. Складання банку даних рекомендованої літератури, Інтернет-ресурсів.

3. Про вивчення досвіду роботи вчителя української мови та літератури Бовгирі В.І. з теми «Розвиток творчого потенціалу учнів на уроках української мови та літератури»

Листопад  2018 року

Погулич К.В.

 

3

1. Про використання ІКТ на уроках вчителів, що атестуються.

2. Про підготовку до проведення державної підсумкової атестації у 4, 9 класах.

3. Про підсумки вивчення досвіду роботи вчителя української мови та літератури Бовгирі В.І. з теми «Розвиток творчого потенціалу учнів на уроках української мови та літератури

 

 

 

Лютий 2019 року

.

 

 

Погулич К.В.

 

 

 

 

 

4

1. Про виконання рішень методичної ради за 2018-2019 н.р..

2. Про підсумки методичної роботи у 2018-2019 н.р. та визначення пріоритетів методичної діяльності на 2019-2020 навчальний рік.

Травень

 2019 року

Голови методоб’єднань

Погулич К.В.

 

 

 

 

Вивчення стану навчання і виховання, з’ясування навчальних досягнень з предметів

у 2018-2019 навчальному році

 

№ п/п

Назва предмета

Термін вивчення

Хто вивчає

Хто викладає предмет

Де розглядаєть-

ся

1

Зарубіжна література

жовтень – листопад 2018

Погулич К.В.

Загоровська Н.П.

Покидько Н.К.

Наказ,

Нарада пр. ЗДзНВР

 

2

Суспільний цикл (історія, прово, ЛіС, етика)

Жовтень

2018  – травень 2019

Погулич К.В.

Петрушко М.В,

Загоровська Н.П.,

Коваль Л.О.,

Андрієвська О.В.

Педрада

 

3

Економіка, екологія

січень – лютий 2019

Скумін М.М.

Тишин М.П.,

Шиловець І.Д.

Наказ,

Нарада пр. ЗДзНВР

 

Графік

 проведення предметних днів

у 2018-2019  навчальному році

 

 

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Предмет викладання

Дата проведення

1

Петрушко Микола Васильович

Правознавство

Історія

Листопад 2018

Лютий 2019

2.

Загоровська Наталія Петрівна

Історія

Лютий 2019

3

Коваль Любов Оверянівна

Правознавство

Грудень 2018

4

Андрієвська Оксана Василівна

Етика

Грудень 2018

5

Тушич Марія Павлівна

Історія

Економіка

Лютий 2019

Лютий 2019

6

Штловець Інна Дмитрівна

Екологія

Січень 2019

 

Тематика

проведення епізодичних методичних заходів

у 2018-2019 навчальному році

 

з/п

З м і с т    р о б о т и

Термін

виконання

Відповідальні

Примітка

1

Педагогічне читання  «В.О.Сухомлинський і актуальні проблеми розвитку творчого потенціалу педагогічного колективу», «В.Сухомлинський і Нова українська школа»

Вересень 2018 року

Погулич К.В.

 

2

Анкетування учасників освітнього процесу

Впродовж н/р

Баньковська Л.А.

 

3

Вивчення теоретичних положень науково-методичної проблеми. Обмін думками

Травень 2019

Погулич К.В.

 

4

Педагогічний моніторинг. Освітні галузі. Ключові та навчальні компетентності.

Жовтень 2018

Погулич К.В.

 

5

Методична нарада з керівниками методичних об’єднань «Мета, зміст, основні напрями роботи методичних об’єднань щодо  реалізації науково-методичної проблеми»

Жовтень 2018

Погулич К.В.