Вітаю Вас, Гість
Головна » Файли » Мої файли

Положення про учком
[ Викачати з сервера (13.3 Kb) ] 15.12.2013, 22:40

Затверджено

 

Директор школи             М.Скумін

 

ПОЛОЖЕННЯ

про учнівське самоврядування Бережківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

  1. Загальні положення

1.1.    Учнівське самоврядування – добровільна дитяча громадська доброчинна організація, яка сприяє вдосконаленню навчально-виховного процесу, охороні здоров’я, культурному та фізичному вихованню, згуртованості колективу школи, формуванню в усіх учнів свідомого та відповідального ставлення до своїх прав та обов’язків, які зазначені у Статуті школи та «Єдиних вимогах до учнів».

1.2.    Учнівське самоврядування у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, іншими нормативно-правовими документами та цим Положенням.

1.3.    Учнівське самоврядування організовується з учнів школи.

1.4.    Учнівське самоврядування – первинна організація, яка на правах колективного члена входить до учнівського самоврядування школи.

1.5.    Для координації роботи учнівського самоврядування за власним бажанням призначаються консультанти з числа адміністративно-педагогічного персоналу, які консультують учнів відповідно до роботи окремих напрямків.

  1. Мета і завдання

2.1.    Метою організації самоврядування є розвиток соціальної та організаторської активності учнівської молоді шляхом їхнього залучення до демократичного управління.

2.2.    Головною метою є:

  • захист прав та інтересів своїх членів;
  • інтеграція зусиль для добрих і корисних справ;

  розробка та втілення проек­тів, спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу в школі.

2.3. Завдання:

    формування навичок само­врядування, соціальної актив­ності й соціальної відповідаль­ності в процесі практичної, гро­мадської діяльності учнівської молоді;

    формування суспільно-гро­мадського досвіду особистості, розвиток, стимулювання, реалі­зація її творчого потенціалу;

    формування життєвої компе­тентності та стимулювання життє­вого успіху старшокласників;

    розвиток творчих рис харак­теру: цілеспрямованості, ініціа­тивності, вимогливості, наполег­ливості, толерантності, винахідли­вості, оригінальності, готовності до виправданого ризику;

    залучення учнів до участі у вирішенні трудових, соціально-політичних, моральних потреб су­спільства;

    об'єднання старшокласни­ків для добрих, корисних, ціка­вих справ, розвиток їхніх творчих здібностей;

    розвиток світогляду стар­шокласників для подальшого фор­мування цивілізаційної компетент­ності.

  1. Члени учнівського самоврядування, їхні права та обов'язки

Члени учнівського самовряду­вання мають право:

    обирати та бути обраними до керівних органів самовряду­вання; регулярно отримувати ін­формацію про діяльність учнівського самоврядування;

    вносити пропозиції, ідеї щодо вдосконалення діяльності органів учнівського самовряду­вання;

    вносити на розгляд керівних органів учнівського комітету  пропозиції та запити й отримувати обґрунтовані від­повіді;

    дискутувати, критикувати, відстоювати власну точку зору з усіх питань щодо діяльності уч­нівського самоврядування;

    особисто брати участь у збо­рах при обговоренні питань;

  у будь-який час вийти з ор­ганів учнівського самоврядування і виконувати всі вимоги Поло­ження і Угоди.

Члени учнівського самовряду­вання зобов 'язані:

    дотримуватися Положення про учнівське самоврядування;

    виконувати рішення, поста­нови, прийняті загальними збо­рами та керівними органами уч­нівського самоврядування;

    брати участь у досягненні мети реалізації завдань органів учнівського самоврядування;

    піклуватися про авторитет школи;

    при порушенні або невико­нанні норм, закріплених вище, член учнівського самоврядування може бути виключений з органу учнівського самоврядування.

Категорія: Мої файли | Додав: Berezhky
Переглядів: 341 | Завантажень: 34 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]